E L E P C M
image

Soyuducu və quru anbarların tikintisi

Soyutma sistemi artan büdcə və müəssisənin texnoloji prosesinin pozulması birbaşa layihədə yol verilən səhvlər və nəzərə alınmamış hallardan irəli gəlir.

YUXARI