E L E P C M
image

Soyuducu kameralar

Soyuducu kameraların layihələndirilməsi qurğunun əsasını təşkil edir. Soyutma sistemi artan büdcə və müəssisənin texnoloji prosesinin pozulması birbaşa layihədə yol verilən səhvlər və nəzərə alınmamış hallardan irəli gəlir.

  • Soyuducu kameralar sənayə və kommersiya fəaliyyətinin müxtəlif sahələrində istifadə olunur.
YUXARI